Jaunauces pils – kultūras tūrisma objekts

DARBA LAIKS no 1. maija līdz 31. oktobrim:

– Piektdienās, sestdienās, svētdienās no pulksten 11.00 līdz 15.00.

Ja vēlaties pili apskatīt citā laikā (izņemot pirmdienās un otrdienās), piesakiet apmeklējumu pa tālruni +371 28349411, Lūcija Siliņa. Zvaniet, mēs Jūs gaidām!

Ieeja: ziedojums

(Papildinformāciju skatīt sadaļā KONTAKTI)

Jaunauces pilij ir divi stāsti: par laiku, kad tā bija barona fon der Roppa ģimenes māja, kurā ritēja rāma ģimenes dzīve 100 gadu garumā, un par laiku, kad 80 gadus pilī mājvietu bija radusi Jaunauces skola ar rosīgiem, zinātkāriem, radošiem skolēniem un skolotājiem. Abi stāsti ir aizraujoši, jo bagāti gan lieliem, gan maziem notikumiem, gan  dažādu cilvēku likteņiem.

Pilī ir labi redzama tās  tik dažādo iemītnieku izpratne par vērtībām un  lietu kārtību, tomēr abos laikos pils bija lolota, tai netika nodarīts pāri tik ļoti, lai zaudētu savu unikalitāti. 

Pie mums ir interesanti cilvēkiem, kas prot novērtēt kultūrvēsturisko mantojumu – redz skaisto, izprot  autentisko, vēlas izzināt vēsturi, saskata laika ritējumu pils interjeros, prot baudīt pils parka mieru.

Pils nozīmīgākās vērtības

  •  vienīgais tik neskartā sākotnējā stāvoklī saglabājies vēlīnā klasicisma interjeru komplekss Latvijā,
  •  vienīgais autentiskais klasicisma stila kupola gleznojums,
  •  Latvijā lielākā 19.gs. pirmā ceturkšņa balto podiņu krāšņu kolekcija,
  •  autentiski koka interjera elementi: logi, durvis, kāpnes, parkets u.c.,
  •  noskaņa, aura, sajūtas….

Pils parks

Parks ir Jaunauces muižas ēku komleksa daļa, kas ieskauj kungu māju un to norobežo no saimniecības ēkām. Parks, visticamāk, veidots reizē ar pils celtniecību 1815. gadā, bet iespējams, ka paplašināts un modernizēts senāks parks, kurš atradies pie vecās kungu mājas.

Jaunauces muižas parks ir vidēja vecuma parks Latvijas kultūrvēsturiskajā kontekstā. Latvijā ir ļoti maz 19. gs. parku, kas laika gaitā nav sabojāti, tos nepareizi kopjot un veicot nepamatotus pārveidošanas darbus, zaudējot vēsturisko parku dendroloģisko un stilistisko savdabību.

Jaunauces parks un visa muižas apbūves centra plānojums izceļas ar skaidru, nesabojātu telpisko struktūru un māksliniecisko kvalitāti. Parkā saglabājušies muižas laika stādījumi un pašreizējās lauces pilnībā atbilst 19. gs. ainavu parkam, kas līdz pat 20. gs. sākumam nepārtraukti uzturētas bez radikāliem uzslāņojumiem.

Muižas parka ceļu tīkls kārtots pēc universāla un kopš ainavu parku pirmsākumiem 18. gs. otrā pusē praktizēta principa – lielais parka ceļu loks aptver visu platību pa perimetram tuvinātu maršrutu, bet mazāki loki satīklo šo platību, virzoties pārmaiņus caur stādījumu grupām un pa klajām vietām vai lauču malām.

Galvenie skatu punkti atradušies uz pils terases, saliņā, abos paviljonos, uz tiltiņiem un uz pastaigu ceļiem tajās vietās, kur kājāmgājējs tuvojas celiņa līkumam. Šādi parka ainavas vienmēr uztveramas pietiekami dinamiski un, krūmu grupām atrodoties telpiski pareizajās vietās, jebkura ainava skatāma stādījumu ietvarā.

Lai gan Jaunauces muižas parka dīķi un kanāls ir nelieli, no skatu punktiem kādreizējo parka ceļu līkumos paveras dažāda garuma perspektīvas pār dīķiem un kanālu. Turklāt vairums skatu perspektīvu ir pilnīgi vai daļēji abpusējas.

Par parku kopš 1930. gada rūpējās Jaunauces skola. 2007. gadā, saskaņā ar ainavu arhitektes I. M. Janelis izstrādātu rekonstrukcijas plānu, tika uzsākti parka labiekārtošanas darbi, kurus pēc skolas slēgšanas 2009. gadā turpina biedrība „Mēs – Jaunaucei”.

Parkā izzāģēti bojātie un pašizsējas koki, rekonstruēts celiņu tīkls, atjaunoti koku un krūmu stādījumi, uzbūvēti tiltiņi, lapene un soli, iztīrīts dīķis.

Ir būtiski saglabāt nākamajām paaudzēm sakārtotu 19. gadsimta parku, kurš veicinās sabiedrības izpratni par pareizu seno parku apsaimniekošanu un izmantošanu 21. gadsimtā.

Parks ir gan atpūtas vieta, gan tūrisma objekts, gan skaists un daudzveidīgs mācību līdzeklis kultūras un dabas interesentiem.

Pils dīķis

Sastopama retā Purva Sermulīte (Hottonia palustris) – Jebkura uzmanību pievērsīs skaisti ziedošais dabas retums, kas zied no maija līdz jūlijam.

Izstādes un ekspozīcijas

 „Skolas sols”

 Neliela ekspozīcija, ko veido bijušās Jaunauces skolas dažādu laiku soli. Sēžot solā, kādā pats kādreiz sēdējis, ikviens apmeklētājs kļūst sentimentāls un ir gatavs rakstīt diktātu, rēķināt uzdevumus, vingrināties glītrakstīšanā…

„Fizikas un ķīmijas kabinets”

Piedāvājam apskatīt īstu padomju skolas fizikas un ķīmijas kabinetu, kurā ir viss kā pirms gadiem piecdesmit – mēbeles, mācību līdzekļi, pat smarža tā pati. Ja nesteidzaties, varat izpildīt laboratorijas darbus fizikā vai ķīmijā…

Vīna pagrabiņš

Bijušajā barona vīna pagrabā ir iespēja baudīt Jaunauces pils vīnu un „nosmeķēt zapti”,  nogaršot barona  tēju un baroneses kafiju, ja pirms vizītes mūsu pilī zvanīsiet: +371 26014296.

Naktsmītnes

Ekskluzīva iespēja nakšņot padomju laiku skolas internātā vai uz grīdas uz saviem vai mūsu matračiem. Par cenu vienosimies.

Telpu noma

Izcila vieta radošajām nometnēm topošiem un esošiem māksliniekiem, mūziķiem, koriem, deju kolektīviem – visiem, kas prot novērtēt seno.  Par cenu vienosimies.

Ēdināšana

Tūristiem nav, bet ekstrēmā situācijā kafiju, tēju piedāvāsim ikvienam interesentam. Tuvākā sabiedriskā ēdināšana Aucē 14 km attālumā.

Banketiem un nometnēm ēdināšanu sarūpēsim. Par cenu vienosimies.

Meklē mūs internetā: