Restaurācija

Projekts “Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī”

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Jaunauces pilī un parkā īstenotie restaurācijas un labiekārtošanas projekti

Jaunauces pils restaurācijas darbus ar projekta metodi organizē biedrība “Mēs – Jaunaucei”. Projektu vadītāja – Inguna Balcere, grāmatvede – Inese Šimkus. Biedrībai ir pils īpašnieka – Saldus novada pašvaldības pilnvarojums veikt restaurācijas darbus. Biedrībai ir pils 4 telpu ilgtermiņa nomas līgumi.

Šobrīd pilī tiek īstenoti divi projekti: “Restaurācijas darbi Jaunauces pilī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 1. kārta” un “Restaurācijas darbi Jaunauces pilī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 2. kārta”. Vērtēšanā ir projekta 3. kārta. Projektus finansē ELFLA, Leader programma.

  Jaunauces muižas parks ir iznomāts biedrībai ‘Mēs – Jaunaucei” un tajā tiek īstenoti parka attīstības projekti. 2010. – 2012. gadā parkā pabeigts vērienīgs parka rekonstrukcijas projekts ar ELFLA, Leader programma finansējumu. Turpmākos parka labiekārtošanas projektus finansē nodibinājums “CEMEX IESPĒJU FONDS”.

Biedrība piesaista finansējumu arī citu Jaunauces muižas kompleksa ēku glābšanas darbiem. Salaboti bijušās  govju kūts un moderes mājas jumti. Steidzami nepieciešams salabot staļļa jumtu.

Liels paldies visiem projektu finansētājiem!

Ar zilu krāsu  – Saldus novada pašvaldības īstenotie projekti.

Projekta vai aktivitātes nosaukums Finansētājs Gads
Jaunauces kungu mājas ziemeļu fasādes ieejas durvju restaurācija VKPAI 2018.
Jaunauces muižas kungu mājas 8 telpu interjeru dekoratīvās apdares izpēte VKPAI 2018.
Jaunauces kungu mājas ovālās kupolzāles 1903. gada interjera atjaunošana (sienu apdares atjaunošana, griestu gleznojuma restaurācijas noslēdzošā kārta, 2 iekšdurvju restaurācija) ES (ELVGF, Leader) 2017. – 2018.(tiek īstenots)
Jaunauces kungu mājas gleznu istabas un ēdamistabas 1903. gada interjera atjaunošana (sienu, griestu apdares atjaunošana, 5 logu, 3 durvju, ēdamistabas rietumu sienas interjera apdares atjaunošana). ES (ELVGF, Leader) un VKKF 2017. – 2018.(tiek īstenots)
Jaunauces muižas parka austrumu daļas projektēšana Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2017.
Jaunauces kungu mājas ēdamistabas krāsns restaurācija (1.- 2. kārta) VKKF 2017.

 

Jaunauces muižas pils sanmezglu vienkāršotā atjaunošana (Projekta ietvaros veiktie restaurācijas darbi: 2 logu komplektu, 5 durvju, 1 krāsns, 1 flīžu grīdas restaurācija un 19. gs. beigu tualetes santehnikas atjaunošana.) Saldus novada pašvaldība (finansētājs un īstenotājs) 2016.-2017.

 

Jaunauces muižas parka deju laukuma izpēte un atjaunošana 1. un 2. kārta Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2016.-2017.

 

Jaunauces muižas kungu mājas ovālās zāles kupola gleznojuma izpēte VKPAI 2014.
Jaunauces muižas kungu mājas ovālās zāles kupola gleznojuma izpēte un konservācija ( 1. un 2. kārta) VKKF/VKPAI 2015.
Jaunauces muižas kungu mājas medību salona un gleznu istabas krāšņu restaurācijas (1. un 2. kārta) VKKF 2014./2015
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pievadu ierīkošana Jaunauces pilī ES (ELVGF, Leader) un Saldus novada pašvaldība (finansētājs un īstenotājs) 2013.
Jaunauces muižas kungu mājas austrumu spārna telpu grupas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un interjera apdares apsekošana VKKF 2013.
Jaunauces parka labiekārtošana 2. Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2012.
Jaunauces parka labiekārtošana 1. Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2012.
Jaunauces pils austrumu kāpņu izpēte VKKF 2012.
Jaunauces muižas staļļa jumta pagaidu seguma uzlikšana VKPAI, Saldus novada pašvaldība 2011. -2012.
Jaunauces kungu mājas ovālās kupolzāles 5 ciļņu grupu restaurācija 1. -3. kārta VKKF 2010.
Jaunauces pils fasāžu izpēte VKKF 2009.
Jaunauces pils dienvidu terases izpēte un rekonstrukcijas projekts VKKF VKKF
Jaunauces muižas parka rekonstrukcija un labiekārtošana ES (ELVGF, Leader) 2010.-2012.
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam”  2009. – 2009.
Jaunauces muižas parka rekonstrukcijas plāna izveide Saldus rajona padomes projektu fonds 2008. – 2009.
Jaunauces pils jumta kārniņu seguma atjaunošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2008. – 2009.
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam”  2008. – 2009.
Jaunauces muižas pils rietumu ieejas kāpņu izpēte Jaunauces pamatskola 2008.
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” 2007.- 2007.
Jaunauces muižas kungu mājas ovālās kupolzāles krāšņu restaurācija (5 kārtas) VKKF, VKPAI 2006. – 2009.
Jaunauces pils zāles durvju/logu restaurācija VARAM 2007.
Jaunauces muižas kungu mājas logu un ārdurvju izpēte VARAM 2007.
Meklē mūs internetā: