Biedrība „Mēs – Jaunaucei” īstenojusi projektu „Jaunauces pils – iedvesmas avots tūrismam un mājražošanai”.

Projekta ieguvumus izvērtējot, jāteic, ka tūrisma joma patiešām iedvesmojās: vizuāli un tehniski uzlabota šī mājas lapa, izgatavots pils tūrisma buklets un radīta suvenīru sērija, kas jau laista tautās. Grāmatzīmes, piezīmju grāmatiņas, kalendārus tūristi pērk labprāt. Ir ielikti pamati tam, ko sauc par iestādes stila grāmatu – ir pils logo, cenu zīmes, etiķetes…

Prieks, ka jaunu skatu ieguvis pils vīna pagrabiņš…

Jaunauces parkā īstenots vēl viens projekts

Jau vairākus gadus Jaunauces parkā notiek rekonstrukcijas darbi, kurus finansē dažādi projekti, kurus vada biedrība „Mēs – Jaunaucei”. Arī šogad vasarā tika īstenots finansiāli neliels (Ls 900. 00), bet ļoti būtisks  projekts – „Jaunauces parka labiekārtošana”, kura ietvaros ir izgatavotas atkritumu urnas, laipa, stādīti košumkrūmi, notika talka, kurā  talcinieki ainavu arhitektes I. M. Janelis vadībā veidoja ainavu pie…

Darbmācības stunda skolā, kuras vairs nav…

14. novembra pēcpusdienā uz bijušās Jaunauces pamatskolas darbmācības kabinetu devās vīri, lai, gluži kā skolnieku gados, piedalītos darbmācības stundā. Kāpēc 14. novembrī un kāpēc uz darbmācības stundu? Tāpēc, ka šajā datumā pirms 148 gadiem ir dibināta Jaunauces skola un jaunaucnieki katru gadu spītīgi atzīmē savas skolas dzimšanas dienu… Šogad  ar darbmācības stundu. Skolas laikā bija jauka tradīcijas – puikas…

Jaunauces pagastā noslēdzies kārtējais projekts

Biedrības „Mēs – Jaunaucei” jauniešu grupa šopavasar piedalījās Saldus novada jauniešu domes „Es un mēs” rīkotajā projektu konkursā un projekts „Dejas spoku stundā Jaunauces pilī un citās labās vietās” tika atbalstīts ar maksimālo summu Ls 250.00. Par šo naudu nopirkām ļoti kvalitatīvu pārvietojamu deju „grīdu” – izrullējamus paklājus. „Grīda” bija nepieciešama, jo Jaunauces jauniešu deju kolektīva mēģinājumi notika nepiemērotos apstākļos:…

“Bijušo jaunaucnieku bijušās lietas”

Jaunauces pilī līdz 26. oktobrim skatāma izstāde “Bijušo jaunaucnieku bijušās lietas”, kurā var aplūkot Saldus vēstures un mākslas muzeja  1979 gada vasaras ekspedīcijā savāktās lietas, dokumentus, fotogrāfijas.

Meklē mūs internetā: