Biedrība „Mēs Jaunaucei”

image001

Biedrības oficiālais logo    

Biedrība dibināta 2007. gada 13. martā. 2010. gadā piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Biedrība ar projekta metodi piesaista finansējumu pils restaurācijas projektiem, kultūras un mūžizglītības pasākumiem. īstenoti vairāk kā 50 dažādi projekti. Biedrībā ir 34 biedri, kas ir bijušās Jaunauces pamatskolas skolotāji un absolventi.

 1. Inguna Balcere, valdes priekšsēdētāja (dibinātājs)
 2. Inese Šimkus, valdes locekle (dibinātājs)
 3. Vizma Kunkule, valdes locekle (dibinātājs)
 4. Aivis Siliņš (dibinātājs)
 5. Aldis Balceris
 6. Andris Balceris (dibinātājs)
 7. Anete Romanauska (dibinātājs)
 8. Baiba Lekuze (dibinātājs)
 9. Edgars Lekuzis (dibinātājs)
 10. Elīna Leiba (dibinātājs)
 11. Gunta Reisa (dibinātājs)
 12. Guntis Alsviķis (dibinātājs)
 13. Ieva Siliņa (dibinātājs)
 14. Indra Graudiņa (dibinātājs)
 15. Inga Romanauska (dibinātājs)
 16. Ingrīda Leiba (dibinātājs)
 17. Ita Romanauska (dibinātājs)
 18. Iveta Pipara (dibinātājs)
 19. Iveta Siliņa (dibinātājs)
 20. Jānis Matvejs
 21. Kaspars Jonušs
 22. Līga Venckus (dibinātājs)
 23. Lūcija Siliņa (dibinātājs)
 24. Maira Šimkus( dibinātājs)
 25. Mārcis Balceris (dibinātājs)
 26. Matīss Siliņš
 27. Mārtiņš Alfuksis
 28. Mārtiņš Šaulis
 29. Raivis Šimkus (dibinātājs)
 30. Ralfs Šimkus va(dibinātājs)
 31. Uldis Šaulis (dibinātājs)
 32. Gints Šimkus
 33. Ģirts Siliņš
 34. Raimonds Miezis

Biedrības mērķi: veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos Jaunauces pagastā un aktivizēt Jaunauces pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai; veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību Jaunauces pagastā.

Biedru nauda: eur 0.25 mēnesī.

Rekvizīti: 

Nosaukums „Mēs – Jaunaucei”
Pasta adrese Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads LV – 3893
Korespondencei Dzintari 6, Jaunauce, Saldus novads, LV 3893
Kontakttālrunis +371 26014296
E-pasts inguna.balcere@inbox.lv
Orgnanizācijas vadītājs Inguna Balcere
Bankas nosaukums AS DNB banka    RIKO LV 2x
Bankas konts LV69RIKO 0002 0132 2852 8
Reģ. Nr. 40008112564
Meklē mūs internetā: