Lielā talka 2019 arī pie Jaunauces pils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info par Lielās talkas 2019 norisi:

9:00 Pulcēšanās pie Jaunauces tautas nama, reģistrēšanās, darbu sadale

Darāmie darbi:

“Ārsta mājas” apkārtnes kopšanas darbi (ar transportu nodrošināsim!)
Darbu vadītājsAldis Balceris

Jaunauces muižas kompleksateritorijas kopšanas darbi
Darbu vadītāji Guntis Alsviķis, Inguna Balcere,
Drazu savākšana Jaunauces pagasta teritorijas ceļmalās – aicināti bērni līdz 13 gadu vecumam
Darbu vadītājas Vizma Kunkule, Mārīte Leiba

Līdzi jāņem darba cimdi un grābekļi (dāmām) Ja līs lietus, būs citi darbi “zem jumta”

12:00 Talkas noslēgums Jaunauces pils pagalmā

loterija (sponsori – SIA „Monēta”, Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde u.c.)
fotogrāfēšanās
Pusdienās makaroni “pa flotski” u.c.Saimniece SingaGašpuite(finansē biedrība „Mēs – Jaunaucei”)
Talku organizē Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde un biedrība “Mēs – Jaunaucei”

Meklē mūs internetā: