Salidojums izdevās lielisks!

Tas tāpēc, ka Jūs, absolventi, bijāt lieliski – skaisti, pozitīvi un sentimentāli…

„Salidojām” 250 absolventi. Pirmais salidojums laikā, kad MŪSU skolas vairs nav…

Mēs esam tik, cik mēs esam un vairāk mūsu nebūs nekad. Ar katru gadu mūsu būs arvien mazāk… Reiz vienīgās liecības par Jaunauces skolu būs mūsu stāstītais bērniem, nodzeltējušas fotogrāfijas albumos un grāmata „Bija – Jaunauces skola”. Tāpēc bija tik svarīgi, lai grāmata taptu. Pateicoties Jūsu ieinteresētībai, tā ir mūsu grāmatu plauktos. Aicinājumam ziedot, atsaucās visu paaudžu absolventi, ziedotāji ir gan bijušās teicamnieces, gan divnieku karaļi, gan kārtīgie skolēni, gan delveri, gan turīgi ļaudis, gan trūcīgi. Liels paldies!

 

Vēlreiz apliecinām cieņu un apbrīnu mūsu 3 senākajām absolventēm:

1.     Ausma Šķēle, 1938. gada absolventei

2.     Emīlijai Zemītei (Šķēlei), 1939. gada absolventei

Lūgums tiem absolventiem, kas fotografēja salidojumu, pārskatīt savas fotogrāfijas – meklējam fotogrāfiju, kurā redzami visi ziedotāji grāmatai uz skolas kāpnēm, jo „galma” fotogrāfi arī bija ziedotāju rindās un nefotografēja. Fotogrāfiju atsūtīt uz e-pastu:inguna.balcere@inbox.lv Varbūt ir arī citas jaukas fotogrāfijas…

 

Paldies par labajām atsauksmēm, cildinot grāmatu un salidojumu!

Biedrība „Mēs – Jaunaucei”, kas uzņēmās salidojuma organizēšanu, izsaka lielu pateicību visiem, kas iesaistījās salidojuma sagatavošanā un norisē! Svētku sagatavoja vietējie absolventi – 99% salidojuma organizēšanā iesaistīto ir absolventi!

 

 

 

 

Visu tehnisko darbu vadītājs pilī un parkā:

Andris Arājs, Jaunauces muižas  un Jaunauces pirmsskolas grupas saimniecības daļas  vadītājs,

 

Parka kopšana un pils iztīrīšana

Sarmīte Alfuksedārzniece

 

Materiālu sagāde un  transports

Aldis Balcerispagasta īpašumu apsaimniekotājs

Aigars Križus, pagasta atslēdznieks un traktorists

 

Tilta būvētājs uz parka dīķa saliņu un 10 jaunu parka soliņu meistars

Gatis Pūpols,

palīgs Raimonds Ginters

 

Parka zālāju pļaušanā, zāles novākšanā un citos darbos piedalījās

NVA 100 latu programmas dalībnieki:

 

 

Ints Balceris

Ira Freiberga

Dainis Hibners

Gunārs Hibners

Inga Hibnere

 

 

Uldis Kunkulis

Ginta Lisikova

Sandra Lučinska

Kaspars Pliens

Sigurds Semaško

Inese Vīgante

 

 

 

Telpu dekorēšana

Bijušās skolotājas

 

Iveta Pipara

Līga Venckus

Mārīte Leiba

Indra Venckus

Gunta Reisa

Inga Romanauska

 

Meiju atvešana

 

Aldis Balceris

Andris Arājs

Aigars Križus

 

Galdu un krēslu sakārtošana telpās, galdu noformēšana

Bijušās skolotājas

Inese Šimkus

Vizma Kunkule

Gunta Reisa

 

Salidojuma dalībnieku pieteikumu saņemšana

Lūcija Siliņa

( Pieteicās 78 dalībnieki, ieradās – 250)

 

Prezentācijas par iepriekšējiem salidojumiem sagatavošana

Mārcis Balceris, absolvents

Aivis Siliņš, absolvents

Lūcija Siliņa

 

Izstāžu zālītes un vestibila stendu noformēšana

Ingrīda Leiba, bijusī vizuālās mākslas skolotāja

 

Fotoattēlu atlase un izstāde

Lūcija Siliņa

 

Ziedojumu vākšana grāmatas „Bija…Jaunauces skola” izdošanai un salidojuma finanšu organizēšana

Inese Šimkus, biedrības „Mēs – Jaunaucei” grāmatvede

 

Ģenerālsponsori grāmata izdošanai:

 

„CEMEX Iespēju fonds”

Jānis Romanovskis

Modris Cābe

Aleksandrs Petravičs

Gints Šimkus

Elvīna Graudiņa

Aivars Graudiņš

Ilva Vecvagare

Daiga Borisova

 

 

 

 

 

 

 

 

Liels paldies visiem, kas ziedoja naudu grāmatas tapšanai

 

(saraksts tapis ziedojumu ienākšanas secībā):

 

 

 

1.                     Šauļu ģimene

2.                     Lausku ģimene

3.                     Līvija Neilande

4.                     Aija Maskale

5.                     Aldonis Pētersons

6.                     Aldis Balceris

7.                     Iveta Siliņa

8.                     Aivis Siliņš

9.                     Aira Pipara

10.                   Aleksandrs Planics

11.                   Jevgenijs Poļevojs

12.                   Juris Vīnšteins

13.                   Inese Šimkus

14.                   Arita Matveja ar ģimeni

15.                   Mārīte Leiba ar ģimeni

16.                   Dace Rudzīte

17.                   Edijs Johansons

18.                   Gatis Šeršņevs

19.                   Daiga Putna

20.                   Irēna Cīrule

21.                   Uldis Cīrulis

22.                   Vita Zizlāne

23.                   Biruta Šimkus

24.                   Osvalds Šimkus

25.                   Maira Šimkus

26.                   Dzidra Bumbiere

27.                   Baiba Lekuze

28.                   Edgars Lekuzis

29.                   Santa Šimkus – Zvirbule

30.                   Tamāra Saliņa

31.                   Rita Alfukse

32.                   Valija Klūga

33.                   Aina Smilga

34.                   Jānis Imants Arājs ar ģimeni

35.                   Ārija Jonuša

36.                   Aina Jurciņa

37.                   Biruta Vālodze

38.                   Oskars Arājs

39.                   Mārīte Arāja

40.                   Ingrīda Arāja

41.                   Aigars Lauskis

42.                   Inguna Arāja

43.                   Inga Romanauska

44.                   Ita Romanauska

45.                   Anete Romanauska

46.                   Arnis Romanauskis

47.                   Raivis Šimkus

48.                   Ralfs Šimkus

49.                   Ieva Mieze

50.                   Marika Jaksta

51.                   Aldonis Jaksts

52.                   Ilze Cīrule

53.                   Larisa Belodeda

54.                   Tamāra Čampere

55.                   Gunārs Rudzītis

56.                   Ināra Rūsīte

57.                   Einārs Vecvagars

58.                   Kazis Lučinsks

59.                   Indra Graudiņa

60.                   Valda Zvirbule

61.                   Mārtiņš Lauskis

62.                   Gundega Rimša

63.                   Aija Graudiņa

64.                   Edgars Polis

65.                   Andra Vīnupe

66.                   Egils Belodeds

67.                   Biruta Belodeda

68.                   Ieva Belodeda

69.                   Vasilijs Belodeds

70.                   Larisa Kensmina

71.                   Ausma Zemīte

72.                   Anita Jonase (Lasmane)

73.                   Agnese Straume

74.                   Daiga Macpane (Lasmane)

75.                   Ārija Karzinkeviča (Melbikse)

76.                   Dzintra Bidiņa

77.                   Jaunauces evanģeliski luteriskā draudze

78.                   Ingrīda Leiba

79.                   Elīna Leiba

80.                   Madars Leiba

81.                   Mārcis Balceris

82.                   Andris Balceris

83.                   Andris Jonušs

84.                   Aija Kesmina

85.                   Andrejs Lazdiņš

86.                   Aina Klaipa

87.                   Arvīds Klaips

88.                   Aira Nābele

89.                   Inguna Balcere

90.                   Olga Narovska

91.                   Matīss Siliņš

92.                   Ēriks Adijāns

93.                   Inese Adijāne

94.                   Līga Venckus

95.                   Lita Nābele

96.                   Irita Vīlipa

97.                   Dainis Strazdiņš

98.                   Dzintra Dreimane

99.                    Mārīte  Dreimane

 

 

 

 

Dalībnieku reģistrācija

Bijušās skolotājas

Dzintra Bidiņa

Ingrīda Leiba

Gunta Reisa

 

Salidojuma scenārija autore un režisore

Inguna Balcere

 

Skaņu operators

Ģirts Siliņš, absolvents

 

Fotogrāfi un filmētāji

Absolventi

Andrejs Johansons

Jānis Leiba

Madars Leiba

Ģirts Siliņš

 

Paldies par līdzdalību salidojumā

Jaunauces pirmsskolas grupas bērniem

Lenija Ādmidiņa

Laila Margarita Dreimane

Diāna Gašpuite

Modris Gašpuitis

Eduards Roberts Graudiņš

Alise Križus

Kristers Leiba

Mārīte Pluģe

Sanija Pūpola

Aivita Romanauska

Eduards Saukāns

Samanta Nellija Zoša

Skolotājas:    

Iveta Siliņa

Indra Venckus

Vizma Kunkule

Daiga Putna

Jaunauces pagasta tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim „Tomēr” Vadītāja: Ingrīda Petrauska

 

Singa Gašpuite

Vizma Kunkule

Mārīte Leiba

Ginta Lisikova

Gunta Reisa

Inga Romanauska

Judīte Rostoka

 

Jaunauces pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvam

Vadītāja: Inguna Balcere

un jauniešu amatierteātrim „Lanselots)

Režisore: Inguna Balcere

 

 

Mārtiņš Alfuksis

Guntis Alsviķis

Andris Balceris

Ivo Gašpuitis

Indra Graudiņa

Elīna Leiba

Mārīte Leiba

Ieva Mieze

Anete Ozoliņa

Anete Romanauska

Matīss Siliņš

Uldis Šaulis

Maira Šimkus

Raivis Šimkus

Ralfs Šimkus

Linda Venckus

 

Parka izgaismotājiem ar svecēm

Gunta Reisa

Vizma Kunkule

Modris Cābe

 

Nakts dziesmu svētku organizētājām

Vizma Kunkule

Dzintra Bidiņa

 

Balles muzikantiem „ Brekšupekši”

Edmunds Saukāns, absolvents

Anrijs Kārkliņš

 

Jaunauces pagasta klientu apkalpošanas punktam par salidojuma līdzfinansēšanu un darbinieku iesaistīšanu salidojuma sagatavošanas darbos!

 

*  *  *

Pēdējos salidojuma dalībniekus 5. jūnijā plkst. 6.00 no rīta izvadīja Inguna Balcere,

plkst. 10.00 telpas sakārtoja Inguna Balcere, Vizma Kunkule, Ginta Lisikova, Sarmīte Alfukse, Ingrīda Leiba, Lūcija Siliņa

 

6. jūnijā galdus un solus nogādāja iepriekšējās vietās: Ints Balceris, Dainis Hibners, Gunārs Hibners. Aigars Križus

 

Mūsu skolu pirmssvētku iepriekšējā kārtībā saveda Sarmīte Alfukse un Ginta Lisikova

 

*  *  *

 

Vēl ir nopērkami daži desmiti grāmatu – ziņojiet tiem bijušajiem klasesbiedriem, kuri salidojumā nebija.

Grāmatu var pasūtīt, piezvanot L. Siliņai  28349411.

Grāmatas cena Ls 6. 00 +  pasta izdevumi.

 

Paldies!

Rīcības grupas vadītāja

Inguna Balcere, absolvente, biedrības „Mēs – Jaunaucei” valdes priekšsēdētāja

Meklē mūs internetā: