Restoration

Following a project, restoration work is organised by the “We for Jaunauce”[1] society. Restoration of the oval dome hall of the most magnificent room in the building has already been commenced: both furnaces, mouldings, windows have been renewed; restoration of the dome painting has started. The project is funded by the State Culture Capital Foundation of Latvia and State Inspection for the Heritage Protection.

Reconstruction of sanitation areas of the manor was started in 2016, including the restoration of the original interior elements. The project is funded by Saldus district municipality.

[1]Latvian: „Mēs – Jaunaucei”

Restoration and heritage protection projects:

Project name Funds Year
Jaunauces kungu mājas divu krāšņu restaurācija (1.-4. kārta) VKKF 2014.-2016.(tiek īstenots)
*Jaunauces muižas pils sanmezglu vienkāršotā atjaunošana Saldus novada pašvaldība 2016.(tiek īstenots)
Jaunauces muizas komplekss – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Saldus novada pašvaldība  projektu fonds 2016.(tiek īstenots)
Jaunauces muižas parka deju laukuma izpēte un atjaunošana Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2016.(tiek īstenots)
Jaunauces pils dārza svētki(biedrības un pašvaldības kopprojekts) Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds”, Saldus novada pašvaldība un biedrība “Mēs – Jaunaucei” 2016
Septiņi labie darbi Jaunauces parkā Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2015.
Jaunauces muižas kungu mājas ovālās zāles kupola gleznojuma izpēte un restaurācija 1. un 2. kārta VKKF VKPAI 2014./2015.
Mūžizglītības ziemas sesija Jaunauces pilī Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2014.
Dārza darbi un svētki Jaunaucē Saldus novada pašvaldība  projektu fonds 2014.
Jaunauces muižas kungu mājas krāšņu restaurācijas 1. un 2. kārta VKKF 2014./2015
*Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pievadu ierīkošana Jaunauces pilī ES (ELVGF, Leader) un Saldus novada pašvaldība 2013.
Jaunauces pils – vieta mūžizglītības un kultūras aktivitātēm. Saldus novada pašvaldība  projektu fonds 2013.
Jaunauces muižas kungu mājas austrumu spārnatelpu grupas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un interjera apdares apsekošana VKKF 2013.
Jaunauces parka labiekārtošana IV Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2012.
Jaunauces pils – vieta mūžizglītības un kultūras aktivitātēm Saldus novada pašvaldība  projektu fonds 2013.
Mūžizglītības skola Jaunauces pilī ES (ELVGF, Leader) 2013.
Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā Sorosa fonds Latvijai, Saldus novada pašvaldība 2012./2013.
Jaunauces pils vizuālās mākslas studijas darbības atjaunošana Saldus nobada pašvaldības NVO atbalsta fonds 2012.
Labi darbi Jaunauces parka „Cemex” Iespēju fonds” 2012./2013.
Dejas spoku stundā Jaunauces pilī un citās labās vietās B-ba Saldus jauniešu dome „Es un mēs” 2012.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Jaunauces pilī Saldus novada pašvaldības projektu fonds 2012.
Jaunauces parka labiekārtošana Nodibinājums „Cemex” Iespēju fonds” 2012.
Jaunauces pils austrumu kāpņu izpēte VKKF 2012.
Jaunauces muižas staļļa jumta konservācija VKPAI, Saldus novada pašvaldība 2011. -2012.
Seniori Jaunauces pagasta vēsturei „Cemex” Iespēju fonds” 2011.
Bijušās Jaunauces skolas absolventu salidojums Saldus novada pašvaldība  (biedrību atbalsta fonds) 2011.
Radošās darbnīcas „Dažas dienas Jaunauces pilī” Saldus novada projektu fonds 2010.
Jaunauces kungu mājas ovālās kupolzāles 5 ciļņu grupu restaurācija (3 kārtas) VKKF 2010.
Jaunauces pils fasāžu izpēte VKKF 2009.
Jaunauces pils dienvidu terases izpēte VKKF VKKF
Pārmaiņu iespēja Saldus novada reorganizētajām skolām Sorosa fonds Latvijai, Saldus novada pašvaldība 2009. – 2010.
Jaunauces muižas parka rekonstrukcija un labiekārtošana ES (ELVGF, Leader) 2010.-2012.
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam”  2009. – 2009.
Jaunauces muižas parka rekonstrukcijas plāna izveide Saldus rajona padomes projektu fonds 2008. – 2009.
Jaunauces pils jumta kārniņu seguma atjaunošana LR Reģionālās attīstības in pašvaldību lietu ministrija 2008. – 2009.
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam”  2008. – 2009.
Jaunauces muižas pils rietumu ieejas kāpņu izpēte Jaunauces pamatskola 2008.
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” 2007.- 2007.
Jaunauces muižas kungu mājas ovālās kupolzāles krāšņu restaurācija (5 kārtas) VKKF, VKPAI 2006. – 2009.
Radošās darbnīcas „.. nekas vēl nav bijis, viss būs.” Saldus rajona padomes projektu fonds 2007.
Jaunauces pils zāles durvju/logu restaurācija LR Reģionālās attīstības in pašvaldību lietu ministrija 2007.
 Jaunauces muižas kungu mājas logu un ārdurvju izpēte LR Reģionālās attīstības in pašvaldību lietu ministrija 2007.
Meklē mūs internetā: