Jaunauces skolas absolventu salidojums

Jaunauces skolas absolventu

salidojums

 

Aicināti absolventi, bijušie skolotāji un darbinieki.

 Dalības maksa Ls 3.00

2011. gada 4. jūnijā, plkst.18.00

Pieteikšanās un informācija

pa telefonu 28349411 vai e pastu salidojums.jaunauce@inbox.lv līdz 2. jūnijam.

 

Programma

 

No 1700            reģistrācija Jaunauces pils vestibilā

fotogrāfiju prezentācija „Bijušie salidojumi”

izstāde „Jaunauces skola laiku lokos” izstāžu zālē

 

1800                  absolventu tikšanās pils parkā

  • grāmatas „Bija…Jaunauces skola” atvēršana
  • koncertuzvedums „ Uz skolu!”
  • fotografēšanās pils pagalmā

 

No 2000            klases biedru sarunas pie ”groziņiem” pils istabās

2100                  absolventu balle zālē (spēlē „Brekšupekši”)

No 2200            videoierakstu demonstrējumi „Tas notika mūsu skolā”

 

Visiem, kas vēlas teikt uzrunu (līdz 3 minūtēm), pieteikties līdz 2. jūnijam

Salidojumu rīko biedrība „Mēs – Jaunaucei”

 

Līdz 19.maijam tiek vākti ziedojumi

grāmatas „Bija…Jaunauces skola” izdošanai.

Grāmatas autore ir ilggadīgā bijusī Jaunauces skolas skolotāja Lūcija Siliņa, māksliniece maketētāja – Marika Samardaka.

Grāmata būs unikāls pētījums par Jaunauces skolas vēsturi, kurā apkopoti, sistematizēti, analizēti materiāli un avoti no skolas dibināšanas 1865. gadā līdz mūsdienām. Grāmatas sākuma daļā apskatīts laikmets līdz skolas dibināšanai, kultūras un izglītības notikumi pagastā un personības līdz 1945. gadam, pierakstīti materiāli, kas savākti ilgstošākā laika periodā no dažādiem avotiem, literatūras un cilvēku  atmiņām, fotogrāfijām.

Katrs absolvents varēs atrast savu vārdu un foto grāmatā.

Lielāko grāmatas daļu aizņem apkopotā informācija par laiku no 1945.gada līdz mūsdienām. Pētījumā apkopotas ziņas par katra mācību gada notikumiem, sākot ar 1945. gadu, par direktoriem, par skolotājiem, kas skolā nostrādāja līdz pensijas gadiem, ir skolas absolventu saraksts, informācija par bijušajiem absolventu salidojumiem, atspoguļoti notikumi un pārmaiņas skolas vēsturē, kas ilustrētas ar fotogrāfijām, izmantotas publikācijas rajona laikrakstā un pagasta izdevumā „Jaunauces Avīze”.

Grāmatā būs ap 250 fotogrāfiju, tajā būs ap 400 lappušu. Jaunauces sabiedrība, absolventi ir pelnījuši kvalitatīvu un skaistu grāmatu, tāpēc tās veidošanā ir iesaistīta profesionāla māksliniece, tā būs cietajos vākos, krāsaina un tā tiks iespiesta Jelgavas tipogrāfijā 500 eksemplāros. Grāmatas izdošanas izmaksas ir Ls 3070,14. Naudu plānots piesaistīt ar projekta metodi (ir iesniegti 2 projekti par Ls 1900, kas šobrīd tiek vērtēti) un ziedojumiem.

Tas ir liels izaicinājums bijušajiem un esošajiem jaunaucniekiem – saziedot tik lielu naudas summu!

Biedrība „Mēs – Jaunaucei” aicina ikvienu, kam svarīgi, lai grāmata taptu un tiktu saglabāta vēsturei liecība par Jaunauces skolu, lai absolventu ģimeņu bibliotēkās būtu šī grāmata, ziedot naudu grāmatas izdošanai. Biedrība atgādina vienu no ziedošanas pamatprincipiem – neviens ziedojums nav par mazu vai par lielu, jo ar savu ziedojumu mēs ne tikai nodrošinām grāmatas izdošanu, bet ir svarīgi, lai tajā iesaistītos iespējami daudz cilvēku. Visu ziedotāju saraksts tiks publicēts grāmatā.

Ziedot var:

  • ar pārskaitījumu, biedrības „Mēs – Jaunaucei”, reģistrācijas Nr. 40008112564, A/S „Krājbanka” (bankas kods UBALLV2X) kontā: LV15UBAL1103128082001, maksāšanas mērķī norādot – „Grāmatas izdošanai”,
  • personīgi pie Ineses Šimkus (tālrunis 26333070).

Ziedojumus pieņemam līdz 19. maijam.

Lai mums izdodas!

Meklē mūs internetā: