Jaunauces pils piedalās akcijā „Apceļo Kurzemi”

kurzeme

Kurzemes tūrisma asociācija laika posmā no 2010. gada 15. jūnija līdz 30. septembrim aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties akcijā “Apceļo Kurzemi”, viesojoties 18 Kurzemes dižākajos tūrisma objektos. Akcijas dalībnieku kartes var saņemt Saldus Tūrisma informācijas centrā, kā arī citos Kurzemes tūrisma informācijas centros un Rīgas TIC. Dalībnieku kartēs katrā objektā tiks izdarīta atzīme par piedalīšanos. Saldus novadā atrodas trīs no akcijas objektiem – Sv. Jāņa Saldus ev. lut. baznīca, Jaunauces muižas pils un podnieces Aigas Dātavas darbnīca Zaņā. Akcijas noslēguma pasākums šogad plānots novembrī Saldū. Tā laikā aktīvākie ceļotāji, kuri būs pabijuši vismaz 12 akcijas objektos, saņems balvas no akcijas atbalstītājiem un rīkotājiem. Galvenā balva – brauciens ar prāmi no Ventspils uz Nīneshamnu un atpakaļ divvietīgā kajītē, ar auto, kā arī nakšņošana divvietīgā numurā kādā no Zviedrijas viesnīcām, ko piedāvā prāmju “Scandlines” kompānija. Jaunauces pils akcijas dalībniekiem un citiem tūristiem atvērta piektdienās un sestdienās: 11 00 – 16 00. Ieeja: pieaugušajiem Ls 0.40, bērniem Ls 0.20. Kontaktelefoni: Inguna Balcere 26014296, 63846580; Lūcija Siliņa 28349411.

Būsiet gaidīti Jaunauces pilī!

Meklē mūs internetā: