(Latviešu) Jaunauces pilī un parkā īstenotie restaurācijas un labiekārtošanas projekti

Leider ist der Eintrag nur auf Lettisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Jaunauces pils restaurācijas darbus ar projekta metodi organizē biedrība “Mēs – Jaunaucei”. Biedrībai ir pils īpašnieka – Saldus novada pašvaldības pilnvarojums veikt restaurācijas darbus. Biedrībai ir pils 4 telpu ilgtermiņa nomas līgumi.

Šobrīd pilī tiek īstenoti divi projekti: „Restaurācijas darbi Jaunauces pilī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 1. kārta“ un „Restaurācijas darbi Jaunauces pilī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 2. kārta“. Vērtēšanā ir projekta 3. kārta. Projektus finansē ELFLA, Leader programma.

  Jaunauces muižas parks ir iznomāts biedrībai ‚Mēs – Jaunaucei“ un tajā tiek īstenoti parka attīstības projekti. 2010. – 2012. gadā parkā pabeigts vērienīgs parka rekonstrukcijas projekts ar ELFLA, Leader programma finansējumu. Turpmākos parka labiekārtošanas projektus finansē nodibinājums „CEMEX IESPĒJU FONDS“.

Biedrība piesaista finansējumu arī citu Jaunauces muižas kompleksa ēku glābšanas darbiem. Salaboti bijušās govju kūts un moderes mājas jumti. Steidzami nepieciešams salabot staļļa jumtu.

Liels paldies visiem projektu finansētājiem!

Ar zilu krāsu  – Saldus novada pašvaldības īstenotie projekti

 

Meklē mūs internetā: