Cenu aptauja Jaunauces pils ovālās kupolzāles parketa atjaunošanai

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts “Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī”

Darba uzdevums: Jaunauces pils ovālās kupolzāles parketa  atjaunošana

Objekta adrese: Jaunauces pils, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893

 1. Prasības pretendentam:
  1. galdnieka vai namdara darba pieredze vismaz vienā objektā ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu,
  2. pirms piedāvājuma iesniegšanas, obligāta objekta apskate klātienē.
  3. veicamo darbu tāme jāiesniedz līdz 23. 04. 2018.
 2. Veicamie darbi:
 3. Foto fiksācija pirms darbu uzsākšanas un darbu procesā, pēc darbu veikšanas. Foto fiksācija katrā no galvenajiem darba etapiem.
 4. Parketa atjaunošana 72 m 2 atbilstoši rasējumam.
 1. Darbu apraksta un fotogrāfiju iesniegšana.

III. Veikto darbu garantijas laiks: divi gadi pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Šajā periodā darbu izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērsts radušos defektus.

 1. Kontakti papildinformācijai: tālrunis 26014296, e-pasts: inguna. balcere@inbox.lv. Kontaktpersona: Inguna Balcere
 2. Tāme.
Nr.p.k. Darbs Mērv. Daudzums Darba samaksa par vienību Darba izmaksu summa Mehānismu izmaksas

 

Meh.izmaksu summa Kopsumma
Melnozola kokmateriāls un apstrāde m3 1,3
Kokmateriāla un apstrāde m3 2,8
Rāmju šablonu izgatavošana gb 1
Ozolkoka un melnkoka plātnes izgatavošana. Līmēšana. m2 72
Ozolkoka plātņu līmēšana uz skujkoka rāmja (Pēc šabloniem) m2 72
Salīmēto daļu slīpēšana st
Grīdas plātnes kopēšana, gropēšana st
Grīdas plātņu montāža objektā st
Grīdas slīpēšana ar slīpmašīnu st
Kājlīstes izgatvošana un apstrāde m 30
Grīdas malu slīpēšana ar rokas slīpmašīnu ( un cīkliņiem) st
Grīdas smalkā slīpēšana un pulēšana ar slīpmašīnu st
Grīdas  lakošana 3 reizes m2 72
Darba apraksta sagatavošana gb. 1
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi km
Darba un materiālu summa kopā
Neparedzētie izdevumi
Starpsumma
PVN 23% ( MU vai cits nodoklis)
Kopā:      
 1. Darba pieredze vismaz vienā valsts nozīmes arhitektūras piemineklī:
Nr.p.k. Objekts Laiks
1.
2.

 VII. Cenas piedāvājuma iesniedzējs (nosaukums un reģ. nr.):                                                                                                                            

Piedāvāta cena:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

Datums:

Paraksts:                                              (atšifrējums)

 

Meklē mūs internetā: