Aktualitātes

CENU APTAUJA

Biedrība „Mēs – Jaunaucei” izsludina cenu aptauja.

(Pieteikuma veidlapu izsūtam interesentiem pa e-pastu.)

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts “Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī”

Darba uzdevums: Jaunauces pils ovālās kupolzāles parketa…

ROZENTĀLA SKOLIŅAS 2017 DARBU IZSTĀDE JAUNAUCES PILĪ

  1. augustā Saldus mākslas skolas 2. un 3. kursa audzēkņi trīs pedagogu vadībā iegleznoja Jaunauces pili un parku akrila gleznojumos. Radošā darba uzdevums nebija no vieglajiem – lielformāta gleznojums. Jaunie mākslinieki varēja izvēlēties zīmēt Jaunauces pili vai parka dabas skatus. Drosmīgākie gleznoja pils fasādes – lielākais izaicinājums bija jumta konstrukcijas attēlošana. Savukārt ainavu gleznotāji krietni nopūlējās, iekadrējot ainavu un sajaucot krāsas,…

Jauno mākslinieku veikums mākslas plenērā 27.08 Jaunauces pilī

This gallery contains 10 photos.

Jaunie mākslinieki un viņu pedagogi no Latvijas, Krievijas, Igaunija un Lietuvas visas dienas garumā zīmēja, skicēja, krāsoja. Dienas noslēgumā improvizētājā radošo darbu izstādē uz zāles grīdas bija apskatāmi ap 70 darbiem. Interesanti rakursi, krāsas, noskaņas…  Apbrīnojami, cik dažāda Jaunauces pils redzama darbos! Mums vietējiem iedzīvotājiem, kas pili redz ikdienā vienmēr ir interesanti, kā pili un parku redz citi, īpaši…

Saldus mākslas skolas plenērs Jaunauces pilī

PLENĒRS ROZENTĀLA PILSĒTĀ 2017

Šogad plenēra aktivitātes notiks no 24. Jūlija līdz 28. Jūlijam. Saldus pilsētā un Jaunauces muižā. 2017. gada plenēra galvenā tēma ir GAISMA. Šogad akcents tiks likts uz dažāda apgaismojuma attēlošanu mākslas darbā un ar to saistītām niansēm. Pilnvērtīgi un jaudīgi īstenot šīs tēmas realizāciju projektā ļaus gan paredzētās profesionālu mākslinieku vadītās meistardarbnīcas – “Gaismas gleznojums”, …

Meklējiet mūs internetā: